Thẻ: mút xốp  kháng cháy

  Fire Resistant Foam D20

  Fire Resistant Foam D20

  Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D20 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 20 kg/m3. Thông số kỹ ...

  Admin 30/07/2020
  Fire Resistant Foam D18

  Fire Resistant Foam D18

  Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D18 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 18 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

  Admin 30/07/2020