Thẻ: mút xốp chống cháy

  Fire Resistant Foam D50

  Fire Resistant Foam D50

  Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D50 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 50 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

  Xuan Thuong 03/08/2020
  Fire Resistant Foam D40

  Fire Resistant Foam D40

  Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D40 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 40 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

  Xuan Thuong 03/08/2020
  Fire Resistant Foam D27

  Fire Resistant Foam D27

  Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D27 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 27 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

  Xuan Thuong 03/08/2020
  Fire Resistant Foam D25

  Fire Resistant Foam D25

  Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D25 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 25 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

  Xuan Thuong 03/08/2020
  Fire Resistant Foam D20

  Fire Resistant Foam D20

  Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D20 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 20 kg/m3. Thông số kỹ ...

  Admin 30/07/2020
  Pu Foam D30

  Pu Foam D30

  Thông số kỹ thuật Pu Foam D30 như sau: - Tên sản phẩm: Pu Foam D30 - Mã sản phẩm: D30 - Giá sỉ: 105.500 vnd/tấm (Giá thay đổi theo thị trường, liên ...

  Admin 03/06/2019