Thẻ: mousse sofa

  Fire Resistant Foam D50

  Fire Resistant Foam D50

  Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D50 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 50 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

  Xuan Thuong 03/08/2020
  Fire Resistant Foam D27

  Fire Resistant Foam D27

  Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D27 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 27 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

  Xuan Thuong 03/08/2020
  Fire Resistant Foam D20

  Fire Resistant Foam D20

  Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D20 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 20 kg/m3. Thông số kỹ ...

  Admin 30/07/2020