Fire Resistant Foam

Fire Resistant Foam D50

Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D50 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 50 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

Xuan Thuong 03/08/2020
Fire Resistant Foam D40

Fire Resistant Foam D40

Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D40 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 40 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

Xuan Thuong 03/08/2020
Fire Resistant Foam D30

Fire Resistant Foam D30

Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D30 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 30 kg/m3. Thông số kỷ thuật ...

Xuan Thuong 03/08/2020
Fire Resistant Foam D27

Fire Resistant Foam D27

Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D27 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 27 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

Xuan Thuong 03/08/2020
Fire Resistant Foam D25

Fire Resistant Foam D25

Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D25 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 25 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

Xuan Thuong 03/08/2020
Fire Resistant Foam D22

Fire Resistant Foam D22

Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D22 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 22 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

Admin 02/08/2020
Fire Resistant Foam D20

Fire Resistant Foam D20

Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D20 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 20 kg/m3. Thông số kỹ ...

Admin 30/07/2020
Fire Resistant Foam D18

Fire Resistant Foam D18

Air Mousse - Mút Xốp Không Gian đặt tên Fire Resistant Foam D18 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 18 kg/m3. Thông số kỹ thuật ...

Admin 30/07/2020

Danh mục sản phẩm

Fanepage Mút Xốp