Fire Resistant Foam

FR Foam D50

Air Mousse đặt loại FR Foam DC50 nghĩa là loại mút xốp kháng cháy có tên là: DC và tỷ trọng là 50 kg/m3. Thông số FR Foam như sau: – Tên gọi: Mút xốp chống cháy D50CC – ...

Xuan Thuong 03/08/2020
FR Foam D40

FR Foam D40

Air Mousse đặt loại FR Foam D40CC nghĩa là loại mút chống cháy có tên là: D và tỷ trọng là  40 kg/m3. Thông số FR Foam như sau: – Tên gọi: Mút xốp chống cháy D40CC – Mã ...

Xuan Thuong 03/08/2020
FR Foam D30

FR Foam D30

Air Mousse đặt loại FR Foam D30CC nghĩa là loại mút chống cháy có tên là: DC và tỷ trọng là 30 kg/m3. Thông số FR Foam như sau: – Tên gọi: Mút kháng cháy D30CC – Mã sản ...

Xuan Thuong 03/08/2020
FR Foam D27

FR Foam D27

Air Mousse đặt loại FR Foam D27CC nghĩa là loại mút chống cháy có tên là D và tỷ trọng là 27 kg/m3, độ cứng 50. Thông số FR Foam như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy DC27 – ...

Xuan Thuong 03/08/2020
FR Foam D25

FR Foam D25

Air Mousse đặt loại Mút xốp FR Foam DC25 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là: DC và tỷ trọng là 25 kg/m3. Thông số Mút xốp FR Foam như sau: – Tên gọi: Mút ...

Xuan Thuong 03/08/2020
FR Foam D22

FR Foam D22

Air Mousse đặt loại mút FR Foam DC2250 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là DC và tỷ trọng là 22 kg/m3, độ cứng 50. Thông số FR Foam như sau: – Tên gọi: Mút ...

Admin 02/08/2020
Fr Foam D20

Fr Foam D20

 Air Mousse đặt loại Mút xốp Fr Foam DC20 nghĩa là loại mút chống cháy có tên là: DC và tỷ trọng là 20 kg/m3. Thông số Mút xốp sofa Fr Foam như sau: – Tên ...

Admin 30/07/2020
Fr Foam D18

Fr Foam D18

Air Mousse đặt loại mút xốp Fr Foam DC18 nghĩa là loại mút  xốp chống cháy có tên là: DC và tỷ trọng là 18 kg/m3. Thông số Mút xốp Fr Foam như sau: – Tên ...

Admin 30/07/2020

Danh mục sản phẩm

Fanepage Mút Xốp